Veneration till Vänern

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 3)

Som en svala i sommartrans,
som kom sent ifrån ingenstans,
seglar fartyget in och vänder.
Ankrar i Storekens skärgård för natt.
Likt en ärla i laber vind,
som flög särla till vårgrön lind,
har det kommit från fjärran stränder.
Sökt sig i lä invid Ekens alla gatt.

Nattbrisen kommer smygande,
vaggar skeppet till sommarsömn,
som den vore en fläkt från Himmelen
i pilgrimers dröm.
Vildgässen bort i Slottsviken
anar minnen från det som var,
de berättar om svunna tider,

om vår vallfarts flydda dar.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020