Vårvinter i Varan

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 6)

Invid tallskogens hällmark, på uddar och näs,
står ett skymningens skimmer i brunvissnat gräs
då den bleknande vårvintersolen går ned
över kobbar och klippiga ed.
När en knipflock syns landa i lugnvattnets råk
hörs de visslande vingarnas urgamla språk
med en ton från den avlägsna keltiska strand,
med en hälsning från iriska land.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020