Vänerhav

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 5)

Spirande, glimrande
glänser strandängens djupa, gröna gräs.
Skirande, skimrande
vårlyser ädellövskogar och näs.
Vindlande, vävande
står den flortunna grönskan vid vårt hus.
Glidande, svävande
flyger en havsörn i kvällshimlens ljus.
Ute på solvärmd häll
växer vresigt en krum och krokig tall,
kryper i mossors fäll
ut mot klapperstenars vall.
Vildvackert björkskogskratt
pryder skönt en löväng invid Väner-gatt.
Ändlösa vassar står
bortom en hagmark med betande får.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020