Vandring vid Utterns å - Minnen

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 3)

När vi gick i sena timmar längs meandrarna vid ån,
kom balsamisk doft från pors och vilda slån.
Vassar vaggade i vinden, selen lyste som kristall
och i fjärran syntes forsens strida fall.
Forsens ångor steg så sakta och med grace i månens ljus.
Ifrån fallets silverströmmar kom ett brus.
Och vi hörde uttrar leka,
under stjärnor sommarbleka,
i den dunkla furuskogens milda sus.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020