Skagens ängar

Text: Arne Appelqvist
Musik och arr: Katarina Torgersson


3-stämmig KÖR  (S A T/B) 
Tvärflöjt


Vers 1 och 2 (av 7)

Han kom från Gammelriket, från stormannagård,
och gick fram mot  Skagens ängar i ekskogens bård.
Om än gryningen stod sval
över slåtterängens sal
spred en vårsol ut sin värme över Kullens gröna dal.

2. Othelric gick att lyssna till storspovars drill
över maderna och fuktäng där vinden stod still.
In i körsbärsdungars flor
och där jungfrulinet gror
fann han mönster till rosettsten i en kyrkas vackra kor.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


Arne Appelqvist om sången:

"SKAGENS ÄNGAR är en av många vackra platser på Det Blommande Berget, Där gick med all sannolikhet den store stenmästaren OTHELRIC under åren 1140 - 1170 för att söka inspiration till sina utsmyckningar av Kinnekullebygdens många kyrkor med konstverk präglade av monumentalitet. LÄS OCH SJUNG om hans vandring över slåtterängar, fuktängar och mader, genom ängar med ett hav av blommande gullvivor, jungfrulin och brudsporrar, bland åkrarnas odlingsrösen och vita körsbärsdungar. Han vandrade mot Högkullen och Stora Salen och lyssnade till storspovens drillar en tidig morgon.

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020