Munkängarna 

Text: Arne Appelqvist
Musik och arr: Katarina Torgersson

4-stämmig kör (SATB) a capella

Vers 1 (av 3)

 På det undersköna berget invid Kinnevikens strand,
ibland askar, almar, bokar, ek och lind,
nära stolta säterier mitt i anrikhetens land
står en Himlens port, en salighetens grind.
Den står öppen in mot ängar, in mot gläntor i en lund,
fri från allehanda bullor ifrån Rom
Där gick medeltida munkar
ibland nunneört som prunkar,
kontemplerande om salighetsförbund.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020