I stilla veckan vid myren

En hyllning till Myrslåtterns och mossodlingens folk 
som gjort våra våtmarker öppna och artrika

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 6)

I den vidsträckta stormyrens gryningstimma
står den tvekande dagningens sällsamma ljus.
Försonat, förenat med högmossens dimma,
med daggens och synrandens guldstänkta strimma.
Förtäljer en saga om myrslåtterns tid,
om de strävsamma odlarnas id.
 

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020