I marskens tid

Om Torgils Knutsson och hertigarnas svek
En sorglig historia

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson


Vers 1 (av 5)

Ängsligt hörs ropet i natten
ut över Aranäs vatten.
Storlommen varnar för storm.
Blodröd står månen vid gatten.
Nere vid ekjättars stränder
slumrar en makternas  borg.
Vallgravar badar i ljus
invid den mäktiges hus.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020