Hastings stavkyrka-Benediktinernas arv

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgers
son

Vers 1 (av 4):

 De fick kraft ut det skimrande ljuset,
som flöt blått över fåglarnas ö.
Och vid Almaren hörde de bruset
från vår mäktiga, glittrande sjö.
Deras hjärtan var fria och varma
utav kärlek, gemenskap och frid.
Deras omsorger gick till de arma,
såsom skett sedan helgonens tid.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020