Förundrans glöd i uppbrottstid vid Kinnevikens strand

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 9)

Nu nalkas den, den uppbrottstid som brukar kallas höst,
då svanarna i viken får en sorgton i sin röst.
Och grips du av förundrans glöd
så minns, min vän, vad Ordet sagt 
om Liv i överflöd.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020