Ett bud till slåtter på Kållandsö

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 6)

Ängsskallran budar om ängsslåtterns månad,
när hästfibblan blommar på hed och på ren.
Slåttergräsblomman bär trängtan och trånad
och ögontrösten prålar till dess kvällen blir sen .
Vildbina surrar om sommarens fröjder,
om storslagen fägring vid källor och höjder.
Till näktergalens hymner om stora äventyr    
spelar slåttergubben i en skön ouvertyr.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020