En pilgrims farväl till Ekens skärgård

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 6)

Kornblixtar far över gatten,
lyser som vådeld i natten.
Storvänerns rand står i brand
bort över avlägsna vatten.
Elden har falnat och slocknat,
vissnat och tagit farväl.
Ekskogens sång ljuder matt,
förtonar i avskedets natt.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020