Det flög en fågel till Kinda berg

Text: Arne Appelqvist
Musik och arr: Katarina Torgersson


3-stämmig kör med ackordsinstrument


Vers 1 (av 5):

Det flög en fågel till Kinda berg,
till Kinda berg, till Kinda berg.
På Herrens uppdrag den flugit ut 
att både tjäna och kalla.
I näbben bar den ett Himlens frö
som den fört fram över land och sjö.
Den kom att bringa en glad tribut
att Herrens nåd gäller alla.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020