Det finns ett land där liljestenar talar

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 2)

Det finns ett land där liljestenar talar
om stolta minnen från en gången tid,
när altarstenarna i kyrkosalar
bar löften om en ljus och evig frid.
Då altarljusen gav åt kyrkans dunkel
ett skuggspel om uppståndelse och hopp.
Ty silver tycktes flyta bland reliefer
i Livets träd med slingor och palmetter
i iriskt ringkors och i liljans knopp.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020