De grundade en kyrka

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson


Vers 1 (av 3)

De gick i svala kamrar in i ekskogens gemak
och lyssnade till fågelsång från trädens gröna tak.
I Bestorps vackra ängar och bland Såtens guckuskor
gick Benedictus munkar fram i vårens skira flor.
I spetsen gick en jätte av ståtlig bredd och längd.
Han blickade mot Berget, mot Stora Salens ängd.
Han läste ur Vulgata och sjöng liturgisk sång
och alla svartklädda bröder bar blommor i ett fång.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020