Carolus Linnaeus - inbjudan till Kinnekulle


Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 3)

Hör hur hovarna klapprar i junidags kväll,
hur det ringer till Vesper bland gårdar och tjäll!
Lyss till klockornas klang upp mot Högkullens Sal,
över berget bland klevor och dal!
När Botanicus red genom löväng och lund,
då han rastade hästen i hagen en stund,
såg han glansen i väster från aftonsols glöd.
Över Vänern stod himmelen röd.
Det var då han förstod att vårt berg var berett
till den vackraste trakten han någonsin sett
och han greps intill tårar av Guds majestät,
då han gick i Den Allvises flät.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020