Britta i vårvandring

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson


Vers 1 (av 2)

Ur mörkret och ur dimman vid Vänerns horisont
steg innanhavets måne upp en silvrigt vacker kväll.
I vågstänk sköljdes stranden vid dyningarnas front
med skönhetens reflexer över klippor och mot häll.
I skogens dunkla gömmen vid videsnårens rand
låg slöjor av ett töcken med ett stänk av stjärnors glans.
Förunderligt stod tuvull i månljust fagert land
med rosafärgat skimmer ifrån fjädermolnens dans.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022