Bergets saga

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson


Vers 1 (av 5)

Vindarna gått till ro på Kinneviken,
dyningar gungar vassarna vid strand.
Kvällssolen lyser över Gammelriken.
Porsens ångor dallrar över land.
Sollysta furor blickar vänligt över fjärden,
högtidligt och stolt i mörkgrönt lingonkratt.
Tystnaden rår vid hagar och vid gärden
men vid klinten hörs det glada skratt.
Timotejen den gungar så skönt i vårligt rus,
i skälvande ljus.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020